Dodi Espinosa

Nostalgia y Deseo
Nostalgia y Deseo

Nostalgia y Deseo, 2017 Baked clay, Bronze.